Company : Xuyi Titan & Material Co.,Ltd
Address : No.19, Shengshan Road, Xuyi Economic Development Zone, Huaian City, 211700, Jiangsu Province, P.R. China
Phone : +86-512-58226763-8008
Email : kensu@xuyititan.com
Ken Su
Position General Manager
Mobile phone 86-512-58226763-8008
Fax 86-512-58222714
Email kensu@xuyititan.com
Terry Fan
Position Vice Manager
Mobile phone 86-512-58226763-8009
Fax 86-512-58222714
Email terry@xuyititan.com
Get the latest price? We'll respond as soon as possible(within 12 hours)

Privacy policy